Mountain View

Toplardamar İçine Radyofrekans Uygulaması Nedir?

Toplardamar içine radyofrekans uygulaması (Endovenöz radyofrekans ablasyonu), varis tedavisinde eskiden beri uygulanan klasik cerrahi tedaviye alternatif olarak ilk kez 2007 yılında kullanılmaya başlandı. İşlem, dopler ultrason yardımıyla varisli toplardamarın içine girilerek  radyo dalgalarının oluşturduğu ısı enerjisi ile  toplardamarın tamamen kapatılması esasına dayanmaktadır.

 

KİMLERE UYGULANIR?

Bu işlem için öncelikle kalp ve damar cerrahına muayene olunması gereklidir. Doktorunuz muayene sonrasında dopler ultrason tetkiği isteyecek ve sonucuna göre işleme karar verecektir. Eğer dopler ultrasonda bacak toplardamarınızda şikayetlerinize ek olarak ileri çap artışı ve ileri derece kaçak varsa işlem uygulanabilir.

shutterstock_1065559487

NASIL UYGULANIR?

İşlem, steril bir ortamda yapılmaktadır. Genel anestezi veya tamamen lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Ancak çoğunlukla özel bir durum yoksa işlem lokal anestezi ve sedasyon ile yapılır. Yani; hastaya genel anestezi ya da belden uyuşturma yapılmaz. Lokal anestezi ve gerginliğinin olmaması için sakinleştirici yapılır. Ufak bir iğne yardımıyla, daha önceden  lokal anestezik madde ile uyuşturulmuş bölgeden, ultrason yardımıyla toplardamar içerisine girilir. İğne deliğinden gönderilen ince bir kılavuz tel yardımıyla, radyofrekans kateteri, dopler ultrason eşliğinde kaçak yapan bölgeye yönlendirilir. Daha sonra “tümesan anestezi” olarak bilinen damar çevresine daha önceden hazırlanmış bir solusyon verilir. Bunun amacı açığa çıkan ısı enerjisine karşı dokuları korumak ve sinir hasarını engellemektir.

Kateterin ultrasonografi ile yeniden güvenli bölgede olduğu görüldükten sonra, jeneratör yardımı ile 15 saniyelik süre boyunca maksimum olarak 120 derecelik ısı toplardamar duvarına iletilir. 15 saniyelik her uygulama sonrasında kateter, üzerinde işaretli bir sonraki bölüme kadar çekilir. Böylece, varisli toplardamarda boylu boyunca kesintisiz ablasyon tedavisi uygulanmış olur.

 

İŞLEMDEN SONRAKİ SÜREÇ NASIL OLUR?

İşlemden hemen sonra, kompresyon çorabı (varis çorabı) veya elastik bandaj uygulaması yapılır. Varis çorabı, işlem sonrası morarma ve bacakta oluşan hassasiyetin azaltılması açısından çok önemlidir. İşlemden hemen sonra başlamak üzere, erken dönemde düzenli yürüyüşler mutlaka önerilir. Günlük aktivitelere rahatlıkla devam edilinebilir. En az 3 ay ağır egzersiz ve ağırlık kaldırma önerilmez.

shutterstock_432495013

KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Radyofrekans, işlemine bağlı gelişen komplikasyonların oranı oldukça düşüktür. En sık karşımıza çıkan durumlar; uygulama bölgesinde morarma, hassasiyet veya his kaybı, ısıya bağlı ciltte yanık, yüzeysel tromboflebittir. En kötü komplikasyon olan derin toplar damar tıkanıklığı (DVT) ve/veya akciğer atardamarına olan emboli (Pulmoner Emboli) gelişim oranları ise oldukça düşüktür. Derin ven trombozu gelişim riskini önlemek için uygulanması gereken en etkili yöntem, işlem sonrası erken dönemde düzenli yürümedir.

Yorum Yazın