Mountain View

AÇIK VARİS AMELİYATLARI

Açık varis ameliyatı isminden anlaşılacağı üzere, klasik cerrahi ile yani kesi  yapılan ameliyatlardır. Yıllardır uygulanan bu ameliyatlarda hastalara genellikle 3 farklı şekilde anestezi yöntemi uygulanabilir. Anestezi yöntemini uygulanacak olan ameliyat şekli belirlemektedir.

Her zaman olduğu gibi şikayeti olan varis hastası iyi bir muayene sonrası dopler ultrasona yönlendirilir. Dopler ultrasonda büyük ve küçük  yüzeysel toplardamarlar, derin toplardamarlar ve bunların arasındaki dolaşımı sağlayan toplardamar sistemi değerlendirilir. Eğer yüzeysel toplardamar sisteminde reflü miktarı artmış ve damar çapı genişlemişse ameliyat kararı verilebilir.

açık varis ameliyatı

Açık ameliyat teknikleri;

Büyük ya da küçük toplardamarı bağlayarak yerinden çıkarma (Striping Yöntemi):

Bu ameliyatlarda kaçak yapan toplardamar eğer büyük toplardamar (Vena safena magna) ise kasıktan açılırak, yan dalları bağlanır. Sonrasında diz seviyesinden bulunur ve sonrasında striper adı verilen tel yardımıyla damar çekilip çıkartılır. Eğer kaçak yapan toplardamar küçük toplardamar (Vena safena parva) ise diz kapağı arkasından açılarak yan dallar bağlanır. Ayrıca aşil tendonunun yaklaşık 5 cm yukarısından yapılan kesi ile damarın aşağı ucu bulunur ve bağlanır kesilir. Yine striper yardımı  ile damar tamamıyla çıkartılır. Çoğunlukla spinal (belden uyuşturma) ya da genel anestezi uygulanabilir. Hastanın işlem sonrası bacağı elastik bandajla sarılır ve genelde 1 gece hastanede tutulur. Ertesi gün kontroller sonrası taburcu edilir. Kasıktaki dikiş genelde estetik ya da “emilebilir” olarak bilinen alınmasına gerek olmayan tarzdadır. Diğer bölgelerde hekimin tercihine ve hastaya göre dikişler eriyen ya da alınması gerekli şekilde olabilir. Genelde işlemden 1 hafta sonra dikişler alınabilir. Hasta 3. gün sonrasında banyo yapabilir. 7-10 günlük istirahat sonrası normal yaşantısına dönebilir. En az 3 ay varis çorabı giyilmesi tedavinin başarısını artıracaktır.

 

Büyük ya da küçük toplardamarı bağlayarak yerinde bırakma (Ligasyon+Divizyon Yöntemi):

Bu ameliyatlarda kaçak yapan yüzeysel toplardamar eğer büyük toplardamar (Vena safena magna) ise kasıktan açılırak, küçük toplardamar (Vena safena parva) ise diz kapağı arkasından açılarak yan dallar bağlanır. Sonrasında toplardamarın kendisi de bağlanır (ligasyon) ve kesilir (divizyon). Ancak toplardamar dışarı çıkarılmaz. Bu işlemde de çoğunlukla spinal ya da genel anestezi uygulanabilir. Hastanın işlem sonrası bacağı elastik bandaja sarılır ve genelde 1 gece hastanede tutulur. Ertesi gün taburcu edilir. Kasıktaki dikiş, genelde estetik ya da cilt altı olarak bilinen alınmasına gerek olmayan tarzdadır. Diğer bölgelerde hekimin tercihine ve hastaya göre dikişler eriyen ya da alınması gerekli şekilde olabilir. Genelde işlemden 1 hafta sonra dikişler alınabilir. Hasta 3. gün sonrasında banyo yapabilir. 7-10 günlük istirahat sonrası normal yaşantısına dönebilir.

 

Sadece dışarıdan görünen toplardamarları çıkarma (Pake Ekstirpasyonu):

Bu işlem genellikle; büyük ve küçük yüzeysel toplardamar sisteminde kaçağı olmayan ya da daha önceden bu damarlardan ameliyat olmuş kişilerde, ciltten kabarık ve belirgin damarları ortadan kaldırmak üzere yapılır. Çoğunlukla lokal anestezi kullanılır. İşlem öncesinde hasta ayakta iken, “pake” diye bilinen bu varisler işaretlenir. Daha sonra üzerilerinden küçük kesiler yapılarak, damarlar kopartılarak çıkarılır ve  kalan kısımları bağlanır. Hasta aynı gün içinde  taburcu edilebilir. 1 hafta sonra kontrole çağrılan hastanın dikişleri alınır. En az 3 ay varis çorabı kullanması önerilir.

varis

Yüzeysel ve derin toplardamarlar arası bağlantı sağlayan damarlara yönelik  yapılan cerrahiler (Perforan Ven Cerrahisi):

Yüzeysel toplardamarlarla, derin toplardamarları birbirine bağlayan toplardamarlara perforan toplardamarlar denir. Kas tabakalarını delerek derine doğru uzandıklarından “delici” anlamına gelen “perforan” olarak adlandırılmışlardır.  Perforan toplardamarlarda akım normalde yüzeyden derine doğru tek yönlüdür ve her perforan toplardamarda bu tek yönlü akımı sağlayan birkaç kapak bulunur. Bu kapaklar çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulursa, akım tersine yani derinden yüzeye doğru döner. Sonuçta, perforan toplardamar yetmezliği oluşur. Bu yetmezlik belli bir süre sonra o bölgedeki yüzeysel toplardamarları genişletir ve varis meydana gelir.

 

Perforan toplardamarların yetmezliği sonrası varisler gelişebileceği gibi, iyileşmesi oldukça güç olan ülserlerde oluşabilir. Son yıllarda, perforan toplardamarlara yönelik laser ve radyofrekans tedavileri uygulanabilmektedir. Ancak perforan toplardamarların seyrinin diğer toplardamarlara göre farklılık göstermesi bu tedavileri kısıtlamaktadır. Perforan toplardamarların açık cerrahisinde, önceden dopler ultrasonla işaretlenen perforan toplardamarların üzerinden açılarak toplardamarların bağlanması ve kesilmesi işlemi uygulanır. İşlem sonrası her varis ameliyatında olduğu üzere bacak elastik bandajla sarılır. 24 saat sonra bandaj açılarak varis çorabı giydirilir. Tedavi sonrası süreç yukarıda anlatılan varis cerrahileri ile aynıdır.

 

Yorum Yazın