Mountain View

PEDİATRİK OFTALMOLOJİ

Akademi Hastanesi olarak hastalarımıza her konuda faydalı olmaya çalışıyoruz ve kurumsal işleyişimiz dahilinde en çok önem verdiğimiz konuların başında da bu geliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman tarafından özellikle verilen bir talimat dahilinde tüm hastalarımızın, özellikle hastalıklar hakkında bilinçlenebilmeleri için yardımcı olmak temel görevimizdir.

Bugün konumuz pediatrik oftalmoloji..

Pediatrik oftalmoloji (Gözün ve göze bağlı yapıların hastalıklarını inceleyen tıp dalı), 0-16 yaş arasındaki algılardır.

1- Yenidoğan
2-İlk 3 yaş
3-3-6 yaş
4-6-12 yaş
5-12-16 yaş

Sekoya Health Consulting and Solutions

 

YENİDOĞAN (İLK BİR AYLIK BEBEK)

İlk bakılması gereken göz ve adnekslerinin varlığı,bütünlüğü,ebatları ve orbita-yüz ile uyumludur.Enfekte kırmızı ve çapaklı bi göz akut gonoreik-sefalosporin,pnömani,clamidial-makrolitlerdir. Sistemik antibioterapi uygulanır.
Kornea şeffaflığı,ebadı,pupiller asimetri direkt ışık kaynağı ile değerlendirilir.
Konjenital glokom,doğumsal kornea travması,korneal endoterial distrofiler anizokori,iris ve açı anomalileri tespit edilir. Buftalmus için geçici tıbbi ve cerrahi tedavi uygulanır.Direkt oftalmoskopla baktığımızda puppilerde kırmızı retina refleksi göremiyorsak (lökokoriye) ışık iletim sisteminde bir problem olduğunu anlarız.
Tek taraflı bir konjenital kataraktta altı hafta içinde ameliyat edilmelidir.İki taraflı kataraktta retina refleksi olmuyorsa acele etmeliyiz.

 

eyedude

İLK ÜÇ YAŞ

Fizyolojik gelişme süreleri bilinmelidir.Santral foveal fiksazyon ve yavaş takip edici göz hareketleri 1-1,5 ayda başlar.
Akomodasyon,kontrast duyarlılık, foveal maturasyon 4-6 aya kadar gelişir.
Çoğu hipermetrop doğan bebekler üç yaşlarında ön segment gelişimlerini tamamlar ve emetropizasyon sürecine girerler.Görme keskinliği ölçümü için fiksazyonun tek gözlemi,her iki gözde mi olduğu önemlidir. Monoküler fiksazyonda santral sinir sistemi patolojileri,düzenli takipte asimetri ve sakkadik hareketlere bakılır.

Binoküler fiksazyonda,anizometropi ve infantil şaşılıklar vertikal prizma testi ile değerlendirilir.
Konjenital ptozlar sıkı takip edilir.
Refraktif durum sikloplejili retinoskopi ile,otorefraktometreyle tespit edilir.
Gözlerde şaşılık nistagmus ve az görme şüphesi yoksa 3-4 yaşına kadar 3D ve az hipermetropiler göz tembelliği yapmadığından düzeltilmezler.1 ile 4 yaş arasında artan hipermetroplar şaşılığa ve daha fazla ambliopiye yol açar.
Bİr yaş altında 6D ve üzeri ,1-5 yaş arasında 3D ve üzeri miyopi düzeltilir.
Konjenital esotropya ve ekzotropyalı bir yıl içinde opere edilmelidir.
Gözyaşı yolları tıkanıklığı tedavi edilmelidir.Lökokoriye yol açan tüm durumlar retinoblaston ve vitre,dekolmana cerrahi tedavi yapılmalıdır.

 

ÜÇ-ALTI YAŞ

Okul öncesi çocuk oyun çocuğudur. Doktorunu tanır. Bizimle irtibat kurar. Görme keskinliğini tespit edebiliriz. Erişkin kadar görürler.
Astigmatta>1,5D
Hipermetropi>+2D
Myopi>-4D ve üstü gözlükle düzeltilmelidir.
Akomodatif bozukluk,anizometropi ve ambliopinin tespit ve tedavisi önemlidir.

6-12 YAŞ

Okul ve eğitimle tanışır,şikayetlerini anlatır.Bir optik nöropati hikayesini bize aktarabilir.Sürekli artan miyopi tespitinde mutlaka korneal topografiyle bir keratokonus varlığı tespit edilir.Diyabetle tanışma zamanı başlamıştır.Özellikle yaz aylarında verneal konjonktivitle savaşmamız başlar.

12-16 YAŞ

Ergenlik dönemidir.Erişkin öncesi konuştuğumuz her şeyi tersinden anlayan bir bireydir.Arka segment gelişmesini tamamlamaktadır.Her türlü göz hastalığı jüvenil adıyla karşımıza gelir. 1D ye kadar hipermetropi düzeltilmez. Miyopi ve astigmatizma en iyi gördüğü keskinlikte gözlükle düzeltilmelidir.

 

 

 

 

Yorum Yazın