Mountain View

Toplardamar İçine Lazer Uygulaması (Endovenöz Laser Ablasyon, Evla)

Bacak toplardamarlarında gelişen varislere yönelik lazer tedavisi 1998 yılından beri uygulanmaktadır. Ülkemizde 2000‘li yılların başlarından beri uygulanan bu yöntem tüm dünyada açık ameliyatların önüne geçmiş durumdadır.

 

TEDAVİ SÜRECİ

İşlem öncesi doppler ultrason adı verilen görüntüleme yöntemi ile girişim yapılacak toplardamar sistemi değerlendirilerek bir nevi haritalandırma yapılır.

İşlem lokal anestezi altında ve ultrasonografi ile yapılır. Dizin hemen iç tarafından büyük yüzeyel toplardamar(büyük safen toplardamarı) ultrason ile görüntülenerek damar içine bir iğne ile girilir. Genelde ağrısız bir işlemdir. Ardından; doppler ultrason eşliğinde lazer kateteri kaçak yapan büyük yüzeyel toplardamar boyunca ilerletilerek, toplardamarın derin anatoplardamara bağlandığı noktadan 2 cm geride kalacak biçimde yerleştirilir. Kateterin yeri ultrason ve lazer ışığı ile deri altında gözle görülerek kesin olarak belirlenir. Bu aşamada sinir ve cilt hasarı olmaması için toplardamar çevresine damar boyunca ve çepeçevre  saracak biçimde lokal (tümesan) anestezi uygulanır. Bu uygulamanın amacı dokularda oluşacak hasarı engellemektir. Çünkü enerjinin yoğunlaştığı bölgelerde sıcaklık çok yüksek değerlere ulaşabilmektedir. Lazer işleminde en çok kullanılan dalga boyu 980 nm dir. Lazer gücü genelde 10-15 watt arasında ayarlanır ve cm başına verilen ortalama enerji 65-100 joule düzeyindedir.  Kateter ile aktarılan lazer enerjisinin damar duvarında yarattığı ısı ve kontraksiyon sonucunda damar büzülmesi ve kapanması sağlanır. Eğer varsa, ciltten kabarık varis pakelerine mikroflebektomi yöntemi ile küçük kesiler yapılabilir. İşlem sonunda dopler ultrason ile damarın tamamen kapatıldığı görüntülenmelidir. İşlem sonrasında rutin olarak hastanın bacağı elastik bandajla sarılır ve bacak 2 gün boyunca bandajlı kalır, bandajın çıkarılmasının ardından tam iyileşme oluşana dek 2-3 haftalık bir periyodda 30-40 mmHg basınçta varis çorabı giyilmesi önerilir.  

 

KİMLERE UYGULANMAZ

Hamilelere, bacaklarda atardamar hastalığı olanlara, yatalakhastalara, yeni gelişmiş derin toplardamar tıkanıklığı olanlara, kanama veya tromboza eğilimli hastalığı olanlara damar içi laset tedavisi uygulanamaz.

 

shutterstock_1060773632

 

YAN ETKİLER (KOMPLİKASYONLAR) NELERDİR

Toplardamar içine yapılan laser uygulamaları özellikle tecrübeli kliniklerce yapıldığında oldukça güvenli işlemlerdir ve yan etki oranı düşüktür. Ancak her uygulamada olduğu gibi bazı yan etkiler oluşabilir.

* İşlem sonrası ilk birkaç hafta içinde uyluk bölgesinde hafif bir uyuşukluk ve çekilme hissi görülebilir ancak kısa zamanda düzelir.

* Flebit dediğimiz toplardamar hattı boyunca ciltte kızarıklık ve hassasiyetle kendisini gösteren durum gelişebilir. Flebit ağrı kesici ve soğuk uygulama ile 3-7 gün içinde tamamen düzelir.

* Bazen işlem bölgesinde geçici morluklar görülebilir.

* En korkulan komplikasyonlar ise, Derin toplardamar tıkanıklığı( DVT)  ve akciğer atardamarına olan embolilerdir(Pulmoner Emboli). Bunlar çok nadir görülürler, korunmanın en iyi yolu erken dönemde hareket etmek ve uygun varis çorabı giymektir.

* Çok nadir olarak cilt yanıkları görülebilir.

 

İŞLEMİN AVANTAJLARI

İşlem ortalama 30 dakika sürmektedir. Klasik cerrahiye göre kesi, yara izi, kanama, enfeksiyon riskleri yoktur. Ayrıca daha az morluk ve ağrı oluşmaktadır. Yara olmadığı için pansumana gerek kalmaz.

İşlem sonrasında ağrı fazla olmadığı için ilaç kullanmaya gerek olmaz. Hastalar erken şekilde ayağa kalkar ve hareket edebilir.

Toplardamar içine laser uygulanan hastalar sonraki gün normal aktivitelerine ve iş yaşamlarına dönebilirler.

 

İŞLEMİN BAŞARI ORANI

Toplardamar içine laser uygulaması (EVLA) etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Yapılan araştırmalar başarı oranını yaklaşık % 95 lerde göstermektedir.

 Sonuç olarak; Deneyimli kliniklerde yapıldığında, laser güvenilir bir yöntemdir. Hasta, hastanede kalmaz ve birkaç saat sonra aktif yaşamına geri döner. 

Yorum Yazın