Mountain View

Kalpte Üfürüm

Üfürüm, kalbin steteskop denilen dinleme aleti ile muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan ve üfleme sesine benzeyen seslerin genel adıdır.

Doğuştan ya da sonradan olan kalp ve damarlarla ilgili sorunlar kendilerine özgü yerlerde ve farklı nitelikte üfümlere  sebep olurlar. Üfürümlerin şiddetine ve frekansına göre birçok çeşidi vardır. Tamamen zararsızları olduğu gibi, hafif veya ağır kalp hastalığının habercisi de olabilirler. Ya da kansızlık, gebelik, tiroit bezinin aşırı çalışması gibi kan akım hızını arttıran  durumlarda  kalp ve damarlar normal olsa da  duyulan  geçici fonksiyonel üfürümler vardır.

Üfürüm bir hastalık adı değil, kalpte duyulan fazla seslerin genel adıdır. Kalp hastalığının habercisi olabilecek bir muayene bulgusudur. Üfürümü yaratan sebep önemlidir. Üfürümleri genel olarak patolojik üfürümler ve masum üfürümler olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Masum üfürümler özellikle çocukluk çağında çok sık rastlanan kalpleri normal olsa da kalbin içindeki önemsiz fibröz bantların titreşimi gibi sebeplerle duyulan hafif, genellikle müzikal seslerdir. Burada bir hastalık söz konusu değildir. Patolojik üfürümler ise daha şiddetli duyulan duyduğumuz yere ve tipine göre bir kapak darlığı ya da yetersizliği, bir damar darlığı, ya da kalpte bir delik gibi durumların sebep olduğu üfürümlerdir.

Üfürümler tedavi edilmez. Üfürüme sebep olan hastalık (varsa) tedavi edilir. Üfürüm duyulan herkes çocuk ya da büyük mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilip üfürümünün nedeni araştırılmalıdır. Ekokardiyografik inceleme kalbin yapısal ve fonksiyonel sorunlarında çok detaylı bilgiler verdiğinden muayenesinde kardiyak üfürüm duyulmuş olan herkese bu inceleme yapılmalıdır. Böylece bir hastalığa bağlı patolojik üfürümler ile kalbi sağlıklı kişilerde duyulan masum üfürüm de ayırt edilmiş olur.

Üfürüm eğer bir damar darlığı nedeniyle duyuluyorsa damar darlığını giderdiğinizde kaybolacaktır. Ya da kalpteki bir delikse üfürüme sebep olan deliği kapattığınızda üfürüm artık duyulmayacaktır.  Kan akış hızının artması nedeniyle olan fonksiyonel üfürümlerde de mesela kansızlıktan ise anemiyi tedavi ettiğinizde, hipertroidi nedeniyle ise bunu tedavi ettiğinizde üfürüm kaybolacaktır.

Masum üfürümlerde ise tedavi gerektiren bir durum yoktur. Çünkü zaten sağlıklı bir kalp söz konusudur. Masum üfürümler de ateşli hastalık sırasında daha şiddetli duyulabilir. Ya da zamanla duyulmaz hale gelebilirler.

 

Yorum Yazın