Mountain View

Göğüs Estetiği

Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman’ın katkılarıyla hayata geçirilen hastaları bilinçlendirme görevimiz kapsamında hazırlanan bu yazımızda kadınların en çok merak ettiği göğüs estetiği ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi doktorumuz Opr. Dr. Yasin Ünal sizler için derledi…

 

MEME BÜYÜTME

Memeleri yeterli hacimde olmayan ya da hamilelik ve emzirmeye bağlı olarak meme dokusu azalan ve hafif sarkma oluşan kişilere meme protezi kullanarak memeyi istenen hacim ve görünüme kavuşturmak için yapılan işlemdir.

 

Ameliyat zamanı

Memelerin gelişimi 18 yaşında tamamlanır ve ameliyat bu yaştan sonra yapılabilir.

Protez ameliyatlarındaki uygun teknik ve yöntemlerle, doğum yapmadan da ameliyat yapılır ve kişinin süt vermesinde bir olumsuzluk görülmez.

 

Ameliyat öncesi görüşme

Meme estetiği operasyonlarından önce 40 yaş altı kadınlar da meme ultrasonu, 40 yaş üzeri kadınlar da mamografi tetkikleri istenerek değerlendirilir.

Daha önce ameliyat olmuş hastalarla görüşmek, hastaların ameliyat öncesi-sonrası fotoğraflarını görmek ameliyat olacak hastaya fikir verebilir. Ancak, ameliyatın tekniği ve kullanılacak protezin türü her hasta için farklı olacaktır.

Ameliyat öncesi görüşmede yapılacak ameliyatın tekniğine ve kabaca uygulanacak protezin hacmine karar verilir.

 

Protez büyüklüğü

Meme protezinin hacmini belirlemede kişinin isteği, boyu-kilosu-omuz genişliği, mevcut memelerinin durumu ve göğüs kafesinin yapısı önemlidir.

Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için büyüklükleri kilo ile yakından ilişkilidir.

Memelerdeki mevcut şekil ve büyüklük hedeflenen protezin hacmini ve ameliyat tekniğini belirleyecektir.

Meme alt kenarındaki iç-dış yarı çap uzunlukları ve meme projeksiyonu dediğimiz meme ucunun göğüse olan uzaklığı ölçülerek, bilgisayar programı ile de meme hacmi hesaplanabilir.

 

Protez türleri

Protezler içeriklerine, şekillerine, yüzeylerine bakılarak çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

İçeriklerine göre;

Protez içeriği ne olursa olsun protezin dışı ince bir silikon tabaka ile kaplıdır. İçeriğine göre, serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su, koheziv jel silikon ve etrafı koheziv jel silikon iç kısmı serum fizyolojik olan kombine protezler olarak sınıflandırılırlar.

Serum fizyolojik içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı (trafik kazası, kesici-delici alet batması, ateşli silah yaralanmaları vb.) delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya çıkan serum vücut tarafından emilir, vücuda zarar vermez. Ancak, protezin kıvamı ve su hissi zamanla hastayı rahatsız edebilir.

Koheziv jel içeren protezlerin dış kılıfı silikon içi akıcı olmayan jel silikondur. Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılması söz konusu değildir. Kıvamının koyu olmasından daha şekilli göğüsler elde edilir.

Kombine protezler, görünüm olarak doğallığı sağladığı gibi, küçük ayrıntıları da (özellikle asimetrik memelerde) düzeltebilir.

Şekillerine göre;

Yuvarlak protezler yarim küre seklinde olup özellikle, meme dekoltesini oluşturan üst yarıya dolgun bir görünüm sağlar.

Anatomik protezler damla seklinde olup, memenin doğal sekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar.

Yuvarlak protez, kas altına yerleştirildiklerinde, damla protez görünümü kazanıp üst polde ve meme tabanında yeterli hacmi sağlar.

Yüzeylerine göre;

Yüzeylerinin düz ya da pürtüklü olusuna göre sınıflandırılırlar.

Meme altına yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünü daha efektif olarak engellemesi nedeniyle pürtüklü yüzeyler tercih edilirken, kas altına uygulanacak protezlerde düz yüzey kullanılır.

Protezlerdeki FDA onayı da proteze duyulan güveni sağlamaktadır.

Ameliyat teknikleri,

Protezin yerleştirildiği alan,

Meme dokusu ile göğüs kafesi arasında göğüs kası bulunur. Protezler, meme ile göğüs kasının arasına kas üzerine, ya da göğüs kası ile göğüs kafesi arasına kas altına yerleştirilebilir.

Protez, kas üzerine yerleştirildiğinde hızlı bir iyileşme olur ancak, kas altı gibi doğal bir görüntü oluşmayabilir, dışarıdan protezin üst kenarları görülebilir, elle muayene edildiğinde hissedilebilir. Ancak meme tabanı tam dolgunlaşır.

Kas altına yerleştirilen protez kenarları dışarıdan fark edilmesi, elle muayene edildiğinde hissedilmesi daha zordur. Bu nedenle daha doğal bir görünüm kazandırılmış olur. Kapsül ihtimali daha azdır. Ameliyat sonrası iyileşme süreci bir kaç gün daha uzun olabilir, göğüs kasının kasılmasını sağlayan omuz ve kol hareketleri ile ilk birkaç gün ağrı hissedilebilir.

Dual planlı olarak protezin yerleştirilmesi ile protezin üst kısmı kas altında alt kısmı kas üstünde olur ki, memeye en ideal görünüm verilmiş olur.

 

Protez uygulama yerleri

Protezler göğüs bölgesine 4 farklı yerden girilerek yerleştirilebilir:

1- Meme başı çevresi,

Ameliyat kesisi, meme başının alt kenarında renkli alan ile memenin birleştiği sınırda yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklindedir.

Ameliyat kesisi, meme başının çevresinde silik bir iz bırakarak iyileşir.

Protez kas altı ya da kas üzerine yerleştirilebilir.

Meme ucu süt kanalları ve meme ucu hissini sağlayan sinirler ameliyatta etkilenebileceği için,ameliyat sonrası kalıcı ya da geçici meme ucunda his kaybı ve süt verememe görülebilir.

Meme sarkıklığı fazla olan kişilerde meme protezi ile birlikte dikleştirme işlemi yapılacaksa protez uygulamasında en uygun yöntemdir. Sarkıklık durumuna bağlı meme altına uzanan yaklaşık 4 cm”lik düz (vertikal) çizgi meydana gelebilir.

2- Meme altı kıvrım çizgisi,

Meme altı kıvrımında yaklaşık 4-5 cm. uzunluğunda kesi yapılır.

Ameliyat kesisi, meme altı kıvrım çizgisinde silik bir iz bırakarak iyileşir.

Protez kas üstü ya da kas altı yerleştirilebilir.

Meme altı kıvrım çizgisinden girerek protez yerleştirildiğinde süt bezleri zarar görmez, meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali daha azdır.

3- Koltuk altı,

Koltuk altında, derinin katlandığı çizgiler üzerinden protez türüne göre 2-4 cm. uzunluğunda bir kesi yapılarak, memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir.

Protezler, bu yolla göğüs kasının altına yerleştirilir.

Ameliyat kesisi koltuk altında olduğu için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise kıvrım çizgileri içinde kaldığından dolayı zamanla kaybolur.

Meme süt kanalları ve meme ucu siniri etkilenmez.

4- Karın germe sırasında göbek altından,

Karın germe esnasında memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir. Yalnızca beraberinde abdominoplasti planlanan hastalar için uygundur.

Ameliyat sonrası ağrı ve anestezi türü,

Ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilen ameliyat sonrası kollarda hafif ağrı ve memelerde gerginlik olabilir.

Ameliyat sonrası sırt kısmı yüksekte olacak şekilde yatarak dinlenmeniz gerekmektedir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.

Hastanede kalış bir gecedir.

Ertesi gün, koltuk altı ya da memedeki pansuman açılarak yenilenir, ve yaklaşık 15 gün kullanacağınız meme üzerindeki bant tekrar uygulanır.

İlk günlerde, memelerinizi ödemden dolayı biraz daha büyük görebilirsiniz ancak ödemler geriledikçe istenen boyuta ulaşılacaktır.

 

Ameliyat sonrası iyileşme

Ameliyat sonrası ortalama 5. günde iyileşmeniz tamamlanmış ise dönebilir, yolculuk yapabilirsiniz. Ancak yüzme ve ağır egzersiz gibi kol ve göğüs kaslarını çalıştıracak aktivitelere iki ay ara vermelisiniz.

 

Ameliyat komplikasyonları

Erken dönemde kanama ve enfeksiyon gibi cerrahi işlem sonrası görülebilecek komplikasyonlar az da olsa vardır.

Protezin ve yerleştirileceği yuvanın uygun büyüklükte olmamalarına bağlı protezin yukarıya-aşağıya yer değiştirmesi, iki protezin göğüs orta kısmında simmasti dediğimiz şekilde birbirine yapışması olabilir.

Gereğinden büyük protez uygulamaları, memede sarkmaya sebep olabilir.

Özellikle meme ucundan yerleştirilen protezlerde süt verme sıkıntısı görülebilir, meme ucu his kaybı geçici ya da kalıcı olabilir.

Vücut protezi yabancı cisim olarak algılayıp çevresine bir kapsül oluşturur. Zaman içinde bu kapsül kontraksiyonu dediğimiz belirli derecelerde oluşabilen kapsül kasılması için protezin değişimi gerekebilir.

 

Sık Sorulan Sorular

*Meme protezleri silikon içerikli olup,silikonlar inert maddelerdir. Vücutla hiç bir şekilde reaksiyona girmez ve ömür boyu yapısı bozulmadan vücutta kalabilir.

*Meme protezinin kanser yapmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

*Meme protezi sonrası, rutin meme kontrollerinde 40 yaş öncesi meme ultrasonu, 40 yaş sonrasiı meme MR (magnetik rezonans) görüntüleme teknikleri kullanılır.

*Hafif dereceli sarkmalar protez ameliyatları ile düzelebilirken, gereğinden büyük uygulanan protezler zamanla memelerde sarkmalara yol açabilir.

 

Yorum Yazın