Mountain View

Sosyal Fobi

Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kırman’ın katkılarıyla hayata geçirilen hastaları bilinçlendirme görevimiz kapsamında, bu yazımızda sosyal fobinin ne olduğunu ve nasıl üstesinden gelebileceğinizi işledik.

Sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu=SAB), bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını yaşadığı toplumsal ortamlarda mahçup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli bir korkunun olmasıdır.

Sosyal fobisi olan kişi, korkulan toplumsal ortamlarda kaçma veya kaçınma davranışı gösterir, ya da yoğun anksiyete veya sıkıntıyla buna katlanır. Henüz gerçekleşmemiş olaylar nedeniyle günlerce hatta haftalarca korku çeker. Ellerinin ya da seslerinin titrediğinin farkına varacaklarıyla ilgili kaygılarından ötürü toplum önünde konuşmaktan çekinir ya da düzgün bir biçimde konuşamıyor gibi görünmekten korktuğu için başkalarıyla karşılıklı konuşurken aşırı kaygı duyabilir.

sosyal_fobikmisiniz_1920_1280-1920x1280

En önemli klinik özellik, başkaları tarafından incelenme ve değerlendirilmeye yönelik mantıksız bir korku yaşanmasıdır . Geçmişte yaşanan utanç verici ve küçük düşürücü olaylar sosyal fobinin gelişmesine sebep olmuş olabilir . Ayrıca çocukluk döneminde ebeveynleri tarafından aşırı kollanan çocuklar normal gelişim sürecindeki bazı sosyal becerilerini geliştiremeyebilir.
Sosyal fobi kişinin yaşam kalitesini , okul ve iş hayatındaki başarısını olumsuz yönde etkiler hatta günlük yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller .
Sosyal anksiyete bozukluğu tedavi edilebilir bir hastalıktır . Tedavi ilac ya da terapiyle gerçekleşir  Tedavi yöntemi kişiye göre belirlenir , tedavilerden biri tek başına yeterli görülür ya da ikisi birlikte destekli sürdürülür .

Yorum Yazın